Askeri Ihtisas Ne Demek?(Çözülmüş)

Ihtisas eğitimi ne demek?

Ihtisas egitimi ne demek? Belli bir konuda özel eğitim görmek, uzmanlaşmak, ihtisaslaşmak.

Askeri meslek ihtisas nedir?

f. (Değişik bent:RG-17/11/2020-31307) İhtisas: Temel hizmetler içinde özel eğitim ve tecrübe ile kazanılan yeteneklerdir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde mevcut bütün ihtisaslar yönergede bir unvan ve kod numarasıyla gösterilir.

Doktorlukta ihtisas ne demek?

İhtisas, uzmanlık veya uzmanlaşma anlamında bilinen bir kelimedir.

Diyanet ihtisas nedir?

Diyanet İhtisas Eğitimi ifadesiyle ilahiyat fakültesi mezunu din görevlilerinin yeterliklerini geliştirmek ve vaiz-müftü yetiştirmek için önce Haseki Eğitim Merkezinde, ardından diğer merkezlerde açılan hizmet içi ihtisas kursları kastedilmektedir.

Ihtisas okuyan ne olur?

Bankaların uzmanlık kadroları, bankaların gelir uzmanlığı, vergi müfettişliği, SPK uzmanı gibi müfettişlik kadroları, TBMM, Merkez Bankası uzmanlığı, kaymakamlık, İdari hakimlik, Sayıştay denetçiliği, denetmenlik ve kontrolörlük analarında iş bulma imkanına sahiptir.

Mühimmat subayı ne iş yapar?

Mühimmat sınıfına mensup personel, mühimmatın ikmali, bakımı, muayenesi, depolaması ve imhası, PMKİ görevlerini icra eder.

Askerde hangi sınıflar var?

(1) Kara Kuvvetlerinde: (a) Muharip sınıflar: Piyade, süvari, tank, topçu, hava savunma, kara havacılık, istihkâm, muhabere, istihbarat, (b) Yardımcı sınıflar: Ulaştırma, ikmal, harita, bakım, mühimmat, personel, tabip, eczacı, diş tabibi, kimyager, veteriner, mühendis, askeri hâkim, hukuk, maliye, öğretmen, bando,

You might be interested:  Askeri Ücret Ne Kadar 2015?(Çözülmüş)

Personel subayı ne iş yapar?

Personel sınıfı, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan tüm personelin ihtiyaç ve beklentileri ile maddi ve manevi değerlerine her türlü katkıda bulunarak, onların muharebe sahasında başarıyı elde edecek şekilde yönlendirilmesine ve motivasyonuna katkı sağlayan, kısaca muharebeyi kazanacak olan insana hizmet sunan bir

Tahsil etmek ne demek TDK?

a. (tahsi:li) 1. Parayı alma, toplama: “İcra yoluyla tahsile gideriz, o sonra parasını geri alır.” -B.

Ihtisas ne demek Osmanlıca?

ihtisas / ihtisâs / اختصاص / اِخْتِصَاصْ Bir sahada geniş bilgi sâhibi olma.

Diyanet ihtisas kaç yıl?

Diyanet İşleri Başkanlığı, İslamî ilimler alanında yetkin, nitelikli ve sahasına hâkim din hizmetlileri yetiştirmek amacıyla, kendi bünyesinde görev yapan ela- manları arasından sınavla seçtiği çalışanlarına, altı eğitim merkezinde Dinî Yüksek İhtisas Kursları düzenlemektedir. İhtisas Kursları’nın süresi 30 aydır.

Ankara dini yüksek ihtisas merkezi ne iş yapar?

Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin mesleki bakımından daha iyi yetişmesini sağlamak, verimliliği artırmak ve sahih dini bilgiyle donanmış uzman personel yetiştirmek amacıyla Türkiye genelinde hizmet veren merkezlerinden birisidir.

Haseki eğitimi kaç yıl?

Programda hitap eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş şöyle konuştu: “1976 yılında İstanbul Haseki Eğitim Merkezi ile bu eğitim merkezlerini açmaya başladık. İl müftülüğünü bırakıp Haseki Eğitim Merkezi’nde 2,5 yıl bu eğitimi almak için gelen hocalarımız oldu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *