Mustafa Kemal Ilk Askeri Başarısını Nerede Ve Kimlere Karşı Kazanmıştır?(Doğru cevap)

Trablusgarp savaşında.

Mustafa Kemal ilk askeri başarısını nerede ve kime karşı kazanmıştır?

1911 yılında İtalyanlar tarafından Trablusgarp’ın işgali ile başlayan bu savaşta, Mustafa Kemal Atatürk bir grup arkadaşı ile beraber Tobruk ve de Derne bölgesinde görev yapmıştır. 22 Aralık 1911 yılında İtalyanlara karşı olan Tobruk Savaşı’nda zafer elde etmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk askeri başarısı hangi savaştır?

Tuncer, çalışmasında ilk olarak Trablusgarp Savaşı öncesinde Osmanlı Devleti’ni, bütün yanlarıyla Trablusgarp Savaşı ‘nı ve bu savaşta Mustafa Kemal ‘in rolünü ve etkisini aktarıyor: “Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal ‘in komutanlıktaki ve örgüt kurmadaki üstün niteliğini gösterdiği ilk savaş olmuştu!”

Mustafa Kemal nerelerde görev yapmıştır?

Mustafa Kemal Atatürk (1881 – 10 Kasım 1938), Türk asker, devlet adamı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusudur. Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ordusunda görev yapan Atatürk; Çanakkale Cephesi’nde miralaylığa, Sina ve Filistin Cephesi’nde ise Yıldırım Orduları komutanlığına atandı.

Mustafa Kemal’in gittiği okullar nelerdir?

Mustafa Kemal Atatürk, ataşemiliterlik görevini Birinci Dünya Savaşı’nın başlarında Bulgaristan’ın başkenti olan Sofya’da yapmıştır.

Atatürk askerliğe hangi rütbe ile başladı?

Teğmen (10 Şubat 1902)

You might be interested:  Yüksek Askeri Şura Ne Demek?

Mustafa Kemal Askeri Idadiyi eğitimini hangi şehirde almıştır?

Genç öğrencinin adı artık Mustafa Kemal olmuştu. Mustafa Kemal, Selanik Askerî Rüştiyesini bitirdikten sonra 13 Mart 1896’da Manastır Askerî İdadisi ‘ne girdi.

Mustafa Kemal 1911 yılında gönüllü olarak hangi savaşa katıldı?

Trablusgarp Savaşı 29 Eylül 1911. İkinci Balkan Savaşı 1912- 1913. Çanakkale Savaşı 18 Mart 1915. Doğu (Kafkas) Cephesi 1916-1917.

Mustafa Kemal’in ilk görevi yeri neresidir?

Mustafa Kemal İstanbul Harp Akademisi’nden mezun olduktan sonra ilk görev yeri olan Şam’a gitti ve 5. orduya katıldı. Böylece Mustafa Kemal ‘in askerlik macerası başlamış oldu.

Mustafa Kemal Trablusgarptan sonra nerede görev aldı?

1912 yılı Ekim ayında Balkan Harbi başlamıştı. Mustafa Kemal, 24 Ekim 1912’de Trablusgarp’tan hareket ederek İstanbul’a geldi. 21 Kasım 1912’de Gelibolu’da bulunan Bahr-i Sefîd (Akdeniz) Boğazı Kuvay-ı Mürettebesi Komutanlığı Harekât Şubesi Müdürlüğüne atandı. Bu atama üzerine Gelibolu’ya geldi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün ünvanları hangi olaylar sonucunda kazandığını araştırınız?

Kemal Atatürk, 11 Kasım 1928 tarihinde açılan okullarda öğretmenlik yapmıştır. Bu öğretmenliği yapması sonucunda o gün kendisine “başöğretmen“ unvanı verilmiştir. Çanakkale Savaşı’ndan sonra “paşa” unvanını almıştır. ”Sarı paşa” diyenlerde olmuştur. Sakarya Savaşı’ndan sonra TBMM ona “Gazi” unvanını verdi.

Mustafa Kemal’in okuduğu okullar nerede?

Mustafa Kemal Atatürk ‘ ün, Selanik’te başladığı ilk okulun adı nedir? Şemsi Efendi Mektebi, Selanik’te Muallim Şemsi Efendi tarafından 1872’de kurulan özel okuldur.

Mustafa Kemal teyzesinin yanında hangi okula gitti?

Babasının vefatı üzerine aile Selanik’e yakın bir yer olan Langaza’da bulunan dayısının yanına taşınır. Mustafa Kemal ‘in okul hayatı yarıda kalmış olur. Bir süre Langaza’da yaşadıktan sonra, Mustafa Kemal öğrenim hayatına devam etmek için Selanik’e teyzesinin yanına döner ve Selanik Mülkiye Rüştiyesine kaydolur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *