Doğu Cephesinde Hangi Ordu Savaştı?(Soru)

DOĞU CEPHESİ (ŞARK CEPHESİ), Kurtuluş Savaşı sırasında Doğu Anadolu’da General Kazım Karabekir komutasındaki 15. Kolordu’nun Ermeni ve Gürcülere karşı açtığı cephe.

Doğu cephesinde hangi ordu savaşmıştır?

Doğu cephesi düzenli bir orduyla Savaş yapılan bir cephedir. Ancak bu düzenli ordu 1.Dünya Savaşı’ndan kalan düzenli ordu birlikleridir. Kazım Karabekir komutasındaki 15. Kolordu Doğu Cephesi ‘nde mücadele etmiştir Mücadele’nin sonucunda Ermeniler yenilgiye uğratılarak Gümrü Antlaşması imzalanmıştır.

Kuvayi Milliye Doğu Cephesinde kiminle savaştı?

Kurtuluş savaşında Doğu Cephesinde Türkler, Ermeni Komutan Kanayan komutasındaki, Ermeni, Gürcü ve ozamanki sovyetler birliği şimdinin Rusyasına ait birliklere karşı savaştı. Yani bir yanda Türkiye (Osmanlı Devleti) diğer yanda, Ruslar, Gürcistan (Gürcüler) ve Ermenistan (Ermeniler) vardı.

Doğu cephesinde savaş nasıl sonuçlandı?

9 Haziran 1920’de harekete geçen Kazım Karabekir Paşa 30 Ekime Ermenileri kesin bir mağlubiyete uğratarak Doğu Anadolu’nun tamamını kurtardı. Ermenilerin isteği üzerine Gümrü Antlaşması imzalandı (3 Aralık 1920). Antlaşmayla; Kars, Sarıkamış, Iğdır, Kağızman Türk Devleti’ne verilecek.

Milli mücadelede doğu cephesinde nerede savaşıldı?

Doğu Cephesi, Türk Kurtuluş Savaşı sırasında 1919-1921 yılları arasında Türk-Ermeni Savaşı (24 Eylül-2 Aralık 1920) dahil olmak üzere, Doğu Anadolu ve Güney Kafkasya’da gerçekleşen muharebelerden meydana gelen cephe.

You might be interested:  Ordu Hangi Tarihte Büyükşehir Oldu?(En iyi çözüm)

Güney cephesinin kahramanları kimlerdir?

1 Güney Cephesi:

 • 2 Şahin Bey:
 • 3 Rıdvan Hoca:
 • 4 Sütçü İmam:
 • 5 Yüzbaşı Ali Saip Bey:
 • 6 Ankara Antlaşması (20 Ekim 1921):

Kurtuluş Savaşı kahramanları kimlerdir?

8 Kurtuluş Savaşı Kahramanı ve İstiklal Hikâyesi

 • Şahin Bey.
 • Gördesli Makbule.
 • Sütçü İmam.
 • Satı Çırpan.
 • Fevzi Çakmak.
 • Nezahat Onbaşı
 • Yörük Ali.
 • Kara Fatma.

Kurtuluş savaşında açılan doğu güney ve batı cephelerinde kimlere karşı Savaşılmıştır?

Kurtuluş Savaşı temelde 3 tane cepheden oluşmaktadır. Kurtuluş Savaşı ‘nda, Doğu cephesinde Ermeniler ile; Güney cephesinde Fransızlar ve Ermeniler ile; Batı cephesinde ise Yunanlılar ile savaşılmıştır.

Doğu cephesinde Ermenilerle yapılan mücadele nasıl sonuçlandı?

Soru: Doğu Cephesi ‘ nde Ermenilerle yapılan mücadele nasıl sonuçlanmıştır? Açıklayınız. Cevap: Doğu Cephesi ‘ nde Kazım Karabekir Paşa’nın kazandığı zafer askeri olarak bir başarıdır. Ardından siyasi olarak da bir başarı getirmiş ve Gümrü Antlaşması’nın yapılmasıyla doğu illerinin güvencesi sağlanmıştır.

Doğu Cephesi ndeki savaşı sonlandıran antlaşma nedir?

Gümrü Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Ermenistan Demokratik Cumhuriyeti arasında 3 Aralık 1920’de imzalanan antlaşmadır.

Doğu cephesindeki savaşı sonlandıran antlaşma nedir?

TBMM Hükûmeti Doğu Cephesi ‘nde Ermenistan ile mücadele etmiştir. Doğu Cephesi Kars Antlaşması ile kapanmıştır. Gümrü Antlaşması ile cephe kapanmıştır. Güney Cephesi ‘nde Türk milleti bağımsızlığına düşkün olduğunu göstermiştir.

Doğu cephesinde Gürcülerle savaşıldı mı?

DOĞU CEPHESİ (ŞARK CEPHESİ ), Kurtuluş Savaşı sırasında Doğu Anadolu’da General Kazım Karabekir komutasındaki 15. Kolordu’nun Ermeni ve Gürcülere karşı açtığı cephe. 1920’de İngilizlerin boşaltmasıyla Artvin, Ardanuç, Şavşat ve Batum’a Gürcü birlikleri girdi.

Doğu cephesinin açılma nedenleri nelerdir?

Doğu Cephesi neden açılmıştır? Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında Doğu Anadolu topraklarının bir kısmı Ermenistan ve Gürcistan tarafından işgal edilmişti. Kars ve Sarıkamış bölgesi Ermenistan’ın, Artvin ve Ardahan bölgeleri ise Gürcistan’ın elindeydi. Doğu Cephesi bu bölgelerin geri alınması için açılmıştır.

You might be interested:  2 Ordu Komutanı Kim Oldu?(En iyi çözüm)

Doğu cephesinde kimlerle Savaşılmıştır ve bu cephenin komutanı kimdir?

Bu doğrultuda Doğu Cephesi ‘nin komutanı olarak Kazım Karabekir Paşa öne çıkıyor. O dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından alınan karar ile beraber, Doğu Cephesi ‘nde Kazım Karabekir Paşa atanmıştı. Kazım Karabekir Paşa Doğu Cephesi ‘nde Ruslar ve Ermeniler ile Büyük bir savaş verdi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *