Ordu Balik Ne Demek?

Ordu-Balık anlamı ne demek?

Ordu – Balık ya da diğer söylenişleriyle Karabalgasun, Karabalsagun ya da Karabalasagun (Çince: 回鶻單于城 pinyin: huígǔ dānyú chéng; anlamı: Uygur Tanhu kalesi), Uygur Kağanlığı’nın aynı isimdeki başkentinde yer alan kale. Bu kale sistemine ordu – balık denir. Ordu – balık sadece Türklerde bulunan bir kale sitilidir.

Eski Türklerde balık ne demek?

balık: İslâmlıktan çok evvel Türk dilince, sığınak, kale, şehir demektir.

Balık şehir ne demek?

mani dininin etkisiyle uygurların dolayısıyla da o zamana kadar göçebe yaşamış türklerin kurduğu ilk şehir. ordu millet anlayışı olduğu için ordu millet, balık da şehir anlamına gelmekte. böyle baktığımızda da karşımıza milletin şehri manasında bir isim tamlaması çıkıyor.

Ordu Balıg neresi?

Ordu – Balık ya da diğer söylenişleriyle Karabalgasun, Karabalsagun ya da Karabalasagun, Uygur Kağanlığı’nın aynı isimdeki başkentinde yer alan kale. Uygur Kağanlığı’na başkentlik yapmış o zamanlar Mubalik ismi verilen bir şehirdir.

Ordu Balık kim ele geçirdi?

Tam bu arada Orta Asya’da yaşanan büyük kuraklık nedeniyle Uygurlar açlık ve sefalete düşmüştür. 100.000 kişilik Kırgız ordusuyla Ordu – Balık ‘a giren Baga Sangun, Kürebir Urungu Sangun ve II. Kasar’ı öldürmüştür.

Karabalgasun kime ait?

karabalgasun ‘da bulunan uygurlar’a ait yazıtlardır. uygurların mani dinine girişi hakkında bilgi vermektedir. göktürkçe, soğdça ve çince yazılmıştır. 826’da dikilmiş.

You might be interested:  Ordu Altınordu Nereye Bağlı?(Doğru cevap)

Balık kelimesi nereden gelir?

Balık, balig kelimesinin aslı «çamur, balçık» anlamındaki balk, balık yansımalarıdır (onomathopé). Akraba dillerden Moğolca’daki balgasun «şehir» ke- limesi de aynı kökten gelmektedir.

Balık şehir demek mi?

balık sözü Eski Türkçe’de şehir, kale veya saray anlamı taşımaktaymış. Kale Şehri anlamını veren bu rivayete göre bu ad, XI. yüzyıldan sonra kullanılmaz olmuştur. Gerçekten de Orta Asya’da Beşbalık gibi bazı Uygur devrine ait yer isimlerinde balık kelimesinin şehir anlamında kullanıldığı dikkati çekmektedir.

Karabalsagun kime ait?

Karabalgasun Yazıtı veya Kitabesi, MS 808-821 yılları arasında, 8. Uygur Kağanı’nın hüküm sürmüş olduğu dönemde Eski Türkçe, Soğdca ve Çince dillerinde yazılmış üçdilli bir yazıt.

Karabalgasun günümüzde nerede?

uygur devleti’nin başkenti. farklı kaynaklarda farklı isimlerle yer alır. uygurların ilk başkenti. bugün moğolistan sınırları içinde yer alıyor.

Ordubalık şehri nerede?

Moğolistan’ın başkenti Ulan Bator’dan kilometrelerce uzaklıktaki Orhun Vadisi boyunca uzanan Orhun bölgesinde Karluk ve Basmiller’le birleşerek ikinci Göktürk Devletini yıkan Uygurlar, Uygur Devletini kurdular. Kurucuları Kutluk Bilge Kül Kağan’dır. Merkezleri ise Ordubalık yani bugünkü adıyla Karabalgasun’dur.

Şehir hangi dil?

Şehir kelimesi Farsça kökenlidir.

Moyen çur ne demek?

Moyen -Çor Kağan, bir Uygur hükümdarıdır. 747-759 yılları arasında hüküm sürmüştür. Kutlug Bilge Kül Kağan ölünce (747) yerine oğlu Moyen Çor geçti. Sert huylu asker idaresini iyi bilen bir kimse idi.

840 yılında Ordu balığı ele geçiren devlet kimdir?

Kırgızlar, 840 yılında Uygur Devleti ‘ne son verdiler. Kırgızlardan kaçarak Kansu Bölgesi’ne gelen Uygurlar tarafından kurulan bu devlete Sarı Uygur Devleti de denilmektedir. 1209’da Moğolların hakimiyetine girmiştir. Bu devlet Batı, Beş balık, Arslan Kağan, İdikut Uygurları olarak da anılır.

You might be interested:  Ordu Üniversitesinde Hangi Bölümler Var?

Moyen çur kadın mı?

moyen cor kitabesi aynı zamanda uygurların sine uşi yazıtlarının diğer adıdır. uygur devleti’ne en parlak dönemini yaşatmış kadın hükümdar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *