Ordu Ne Demek Kısaca?(Çözünme)

Ordu, bir devletin silahlı kuvvetlerinin tümü ya da herhangi bir askerî kuvvetin en büyük birliği.

Ordu ne demektir Türkçe Sözlük?

Ordu, bir devletin silahlı kuvvetlerinin tümü ya da herhangi bir askerî kuvvetin en büyük birliği.

Ordu Türkçe midir?

Hunlarda “ Ordu ” ve Türkçe “ ordu ” sözü: “ Ordu ” sözünün aslı Türkçe ‘dir. Eski Türkçe ‘de “or-ta” deyimi, “ ordu ” şeklinde de söylenirdi. Bu söz, yer belirten Türkçe “or-“ kökü ile “-tu” ekinden meydana gelmişti. Türklere göre, nerede bir devlet varsa onun da bir “ortası” bulunurdu.

Şenliği ne demek?

1. Şen olma durumu, şetâret: “Hânenin şenliği içindeki sesten bilinir.” 2. Toplu olarak yapılan eğlence, kutlama, donanma: Demek bu geceki millî şenliği orada görecektim (Ömer Seyfeddin).

Terakki ne anlama gelir?

Terakki kelimesi Türkçe’de “yükselme, ilerleme, gelişme” anlamına gelir.

Ordu ne anlama gelir?

sıfat; geçimini fındık tarımı ile sağlayan, otçul insan türü.

Yurt kelimesinin türkçe sözlük anlamı nedir?

“Ülkem, memleketim” anlamında kullanılır.

Şenlik Türkçe midir?

Türkçe şenlik kelimesinin Fransızca karşılığı.

Gönül şenliği ne demek?

Gönül şenliği, eğlence. Duru olmak, itmi’nan ve meserret üzere olmak.

Can Şenliği anlamı nedir?

kafaları uyuştuğu ve hoşlaştıkları için değil, yalnızlık yüzünden arkadaşlık edilen kimse. akdağmadenli bir tanıdıktan işittiğim çok güzel bir deyim; yalnız adama yoldaşlık edecek kimse. sevgili kişisinin kalpte panayır kurması sonucu söylenen sözdür.

You might be interested:  Ordu Millet Anlayışı Ne Demek?(Soru)

Ilmi Terakki ne demek?

Hakikatı tam araştıran, delillerle isbat eden, ilim ve fazilette terakki etmiş olan büyük İslâm âlimleri.

Terakki ne demek osmanlica?

Terakki Osmanlıca ne demek? terakki::: (a. i. c.: terakkiyât): 1) yukarı kalkma, yükselme.

Ezel ne demek TDK?

TDK üzerinden bakıldığı zaman Ezel kelimesi, ‘başlangıcı belli olmayan zaman, öncesizlik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *